B2B PAZARLAMA

İçerik pazarlaması, açıkça tanımlanmış bir kitleyi çekmek ve tutmak için değerli, alakalı ve tutarlı içerik oluşturma ve dağıtmaya odaklanan ve sonuçta karlı bir müşteri eylemi gerçekleştirmeye odaklı stratejik bir pazarlama yaklaşımını benimser.

B2B Markaları Çalışıyor

B2B içerik pazarlamasının, bir potansiyel müşteriyi beslemesi haftalar, aylar veya daha uzun sürebilen uzun ve karmaşık bir satın alma hunisini içermesi daha olasıdır. 

Bununla birlikte, içerik pazarlamasının altında yatan ahlaki değerler, hedef kitleden bağımsız olarak aynı kalır: potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkileşim kurmak için harika içerik kullanmak ve bunu güçlü bir yatırım getirisi sağlamak için kullanmak.