Şirketler İçin Belge Yükleme Sayfası

Ülkenizdeki ticari kurum ve kuruluşlar için, aşağıda listelenen belgelerden herhangi biri;

  • "Sertifikalı Şirket Kuruluş Belgesi",
  • "Noter Onaylı Şirket Kuruluş Sözleşmesi",
  • "Faaliyet belgesi",
  • "Ticaret Odası",
  • "Sanayi Odası Sicil Belgesi",
  • "Ticaret Sicil Belgesi",
  • "Oda Sicil Kaydı",
  • "İşletme Kayıt Belgesi",
  • "Vergi Levhası",
  • Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan ticari unvan ilanı,

bu belgeler veya benzeri belgeler, kuruluşunuzu belgelendiren resmi kurumlardan sistemimize yüklenmelidir.

Doğrulanmış Şirket